Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Služby pro pedagogy

Jsme pracoviště akreditované MŠMT ČR k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování.

Akreditace Č.j.: 3416/10-25-38
Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků

Akreditace Č.j.: 14 997/2011-25
Provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.

Nabízené služby

Další vzdělávací kurzy pro pedagogy

Pomáháme růst.