Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Ceník

Naším cílem je minimální finanční zatížení školy, proto se snažíme získávat a financovat naše služby pro školy z různých grantových schémat a dotací. Více informací o realizovaných grantových projektech zde.

V Praze realizujeme programy specifické prevence v rámci dotačního programu Zdravé město Praha – více informací o dotačním řízení neleznete na stránkách MHMP.

  • Programy všeobecné prevence rizikového chování– od 500,- / lektor / hodina + náklady na materiál, dopravu
  • Programy selektivní prevence rizikového chování – od 700,- /lektor / hodina + doprava
  • Adaptační a stmelovací výjezdy – od 1500,- / lektor / den + náklady na materiál, dopravu, ubytování
  • Kazuistické semináře – od 800,- / lektor / hodina + náklady na dopravu
  • Odborné přednášky – od 1000,- / lektor / hodina + náklady na dopravu, materiál
  • Supervize – od 1000,- / lektor / hodina + náklady na dopravu

Cena se odvíjí od rozsahu spolupráce a zapojení konkrétních lektorů do programu.

V ceně je zahrnuta příprava lektora, realizace a zhodnocení kurzu.

Cenu je možné domluvit individuálně. Nepřejeme si, aby byla překážkou v realizování úspěšné spolupráce.

Po dokončení realizace specifické primární prevence a dle potřeb individuální třídy nabízíme školám možnost financovat následné programy z vlastních zdrojů.

  • škola (žáci) hradí 80 – 120,- Kč za program (3 vyučovací hodiny)
  • cena se odvíjí od počtu žáků ve třídě

Pomáháme růst.