Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Psychologická diagnostika

V rámci našich komplexních služeb poskytujeme diagnostické služby.

K dispozici máme většinu běžně používaných testů. Můžete si u nás nechat udělat komplexní diagnostiku osobnosti, vyzkoušet projektivní techniky, zjistit možnosti další profilace.

Realizujeme také profesní psychologické vyšetření potřebné pro profesionální řidiče.

Cena

Odvíjí se podle konkrétní zakázky a náročnosti dané diagnostiky

Pro informace nás kontaktujte: info@elio.cz

Pomáháme růst.