Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Individuální poradenství a terapie

„Všechno, s čím se setkáš, Ti může být cestou.“

Individuální poradenství a terapie může být cestou pro lidi, kteří cítí v některé oblasti svého života nespokojenost, jsou v obtížné životní situaci a vnímají potřebu změny.

Můžeme Vám nabídnout pomoc v případě, že:

 • dlouhodobě zažíváte pocity nenaplněnosti, osamělosti, úzkosti, strachu, nudy, zmatku, bezmoci, viny, …
 • hledáte sebe sama, svojí hodnotu, identitu, smysl existence, …
 • nedaří se Vám vyrovnat s životními změnami či ztrátami
 • řešíte psychosomatické obtíže
 • cítíte se dlouhodobě nenaplnění a nespokojeni ve vztahu
 • problémy ve vztazích se Vám opakovaně vrací
 • chcete získat více jistoty v roli rodiče
 • vyčerpávají Vás problémy mezigeneračního soužití
 • cítíte se nenaplněni, nespokojeni ve svém zaměstnání

nebo, jste spokojeni, cítíte se naplněni a máte potřebu:

 • více poznat sami sebe
 • pochopit různé životní situace
 • udělat něco pro svůj osobnostní rozvoj

Individuální setkání je dialog mezi psychoterapeutem a klientem. Nabízí bezpečný a důvěrný prostor pro zkoumání myšlenek, pocitů, tělesných prožitků, vztahů a vzorců chování bez hodnocení a soudů.

Trvá 50 – 60 min, frekvence setkávání se plně odvíjí od potřeb klienta.

Objednejte se u:

Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík
E-mail: reditel@elio.cz

Mgr. Jana Kohnová
E-mail: jana.kohnova@elio.cz
Tel.: 773 125 255

Bc. Tereza Kovačovičová
E-mail: tereza.kovacovicova@elio.cz
Tel.: 777 307 713

Nebo vyplňte registrační formulář.

 

Dále nabízíme

možnost terapie s našimi frekventanty Výcviku terapeutických a poradenských dovedností konceptu Life Dynamic z vyšších ročníků za zvýhodněnou cenu. Naši frekventanti pracují samostatně a konzultují postup terapie se vedoucími terapeuty v rámci supervizních setkání.

Více informace u jednotlivých frekventantů zde

Pomáháme růst.