Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Ceník

Standardní hodinová sazba

  • Individuální terapie: od 800,- / 50 min
  • Párová terapie: 800,- – 1600,- / 50 – 90 min
  • Rodinná terapie: 800,- – 1600,- / 50 – 90 min

Poskytované slevy z hodinové sazby

  • pro studenty prezenčního studia a frekventanty kurzů pořádaných Elio (sleva 100,-)
  • pro osoby v sociálni nouzi a ZTP, OZZ (sleva 100,-)
  • pro pojištěnce ZPMV (25 % z ceny první konzultace)
  • pro děti ze škol, v nichž probíhá některý z našich programů, a jejich rodiny nabízíme konzultace zdarma

Cenu je možné domluvit individuálně. Nepřejeme si, aby byla překážkou v realizování úspěšné spolupráce. Ceny jsou účtované za dohodnutou hodinu i v případě, že se nedostavíte, případně zrušíte termín méně než 24 hodin předem.

Naše služby jsou plně hrazeny klientem, co umožňuje přizpůsobit intenzitu a typ péče požadavkům klienta, bez omezení zdravotní pojišťovnou.

Dále nabízíme cenově výhodnější možnost

terapie s našimi frekventanty Výcviku terapeutických a poradenských dovedností konceptu Life Dynamic z vyšších ročníků. Naši frekventanti pracují samostatně a konzultují postup terapie se vedoucími terapeuty v rámci supervizních setkání.

Více informací zde

Pomáháme růst.