Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

O nás

Elio, z. s. je sdružení poskytující psychologické služby jednotlivcům, široké veřejnosti i institucím v oblastech poradenství, terapie a diagnostiky, vzdělávání, rozvojových kurzů a v oblastech preventivního působení na základních a středních školách.

Stálými členy jsou psychologové a pedagogové s psychoterapeutickým výcvikem a dalším vzděláním v oboru. Náš širší tým tvoří kvalitní odborníci, psychologové a pedagogové s dlouholetou praxí a zkušenostmi v oboru.

Naším posláním je podpora duševního a duchovního růstu člověka v kontextu jeho profesionálního i osobního zaměření.

Naše cíle

 • osobnostní rozvoj a růst našich klientů pomáhající na jejich cestě ke spokojenému a naplněnému životu
 • zohledňování skutečných potřeb klientů a praktická využitelnost našich služeb
 • zpřístupnění našich služeb co nejširší populaci nejen formou získávání dotací a grantů (slevy pro studenty, rodiny, důchodce, postižené apod.)
 • vytváření a realizace smysluplných, kontinuálních a efektivních programů prevence rizikového chování
 • vytváření a realizace smysluplných, kontinuálních a efektivních programů pro smysluplné trávení volného času dětí a mládeže
 • vytváření a realizace akreditovaných kurzů a vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky vedoucích k jejich vyšší spokojenosti v osobní i profesionální oblasti
 • vytváření a realizace akreditovaných kurzů pro širokou veřejnost v oblasti osobnostního rozvoje vedoucí k jejich vyšší spokojenosti v osobní i profesionální oblasti
 • spolupráce s podobně profilovanými organizacemi v ČR

Ve své práci se orientujeme na osobnostní rozvoj a růst našich klientů. Důraz klademe na skutečné potřeby a praktickou využitelnost získaného. Naše služby jsou přístupny široké i odborné veřejnosti.

Snažíme se o získávání různých forem dotací a grantů, abychom služby Elia zpřístupnili všem. Po vyčerpání dotací a grantů si třídy základních a středních škol mohou objednat např. návazná setkání.

Realizujeme vzdělávací kurzy, semináře i školení, jež vedou k vyšší profesionalitě a pochopení smyslu svého povolání, také se zaměřujeme na preventivní, intervenční i adaptační programy pro školy, které podporují rozvoj osobnosti, budují hodnotné vztahy ve třídách a zohledňují konkrétní potřeby dětí i pedagogů, rovněž poskytujeme poradenství a psychoterapii všem, kteří mají chuť načerpat ztracenou vitalitu a chtějí také pečovat o svou psychickou stránku osobnosti.

Elio, z. s. spolupracuje s podobně profilovanými organizacemi v České republice.

Historie

Elio, z. s. bylo založeno v Praze v roce 2006 skupinou psychologů, jako sdružení poskytující veškeré psychologické služby pod jednou střechou. Vedle individuálních, skupinových a rodinných terapií vznikaly také nejrůznější tematické skupiny a aktivity z oblasti psychologie.

V dalších letech sdružení začalo působit v rámci rozvojových, preventivních a vzdělávacích činností pro základní a střední školy.

V roce 2008 byla založena pobočka v Jihočeském kraji.

Realizované projekty spolufinancované ESF a státním rozpočtem ČR

 • 2007                JPD 3  „Praho, jsme připravené“
 • 2010 – 2011    OP VK  „Elio pro školy“
 • 2010 – 2013  OP VK „Efektivita a kvalita vyučovacího procesu pro pedagogické pracovníky Středočeského kraje“
 • 2012                OP VK  „Nejsme na to sami“
 • 2013                OPPA  „Být úspěšný“

Další projekty

 • 2007 – 2013    Realizované projekty v rámci dotačního programu  „Zdravé město Praha“
 • 2013                Elio pro děti  rodiče na Praze 10

 

Prohlášení GDPR

Pomáháme růst.