Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Rekvalifikace

Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku

Akreditovaný rekvalifikační kurz Pedagogické minimum nabízí znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie a didaktiky aplikované v praxi.

Termín a místo konání: není vypsán

Termín podání přihlášky:

AKADEMIE PERSONALISTIKY

Rekvalifikační kurz rozvine Vaše schopnosti v personální oblasti a umožní jejich uplatňování v praxi.

Termíny budou upřesněny.

Forma prezenční

Rozsah kurzu: 4 měsíce

Každý pátek: osm vyučovacích hodin, jedenkrát  týdně nebo víkendová výuka (sobota + neděle) – 16 vyučovacích  hodin, jedenkrát  za 14 dnů.

 

AKADEMIE MANAGEMENTU

Rekvalifikace Vás naučí efektivně budovat a vést svůj tým, využívat různé motivační nástroje ke zvyšování jeho výkonnosti.

Termíny budou upřesněny.

Forma prezenční

Rozsah kurzu: 4 měsíce

Každý pátek: osm vyučovacích hodin, jedenkrát  týdně nebo víkendová výuka (sobota + neděle) – 16 vyučovacích  hodin, jedenkrát  za 14 dnů.

REKVALIFIKAČNÍ KURZ ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA

Rekvalifikace nabídne schopnost umět vycházet s různými typy lidí.

Termíny budou upřesněny.

Forma prezenční

Rozsah kurzu: 2, 5 měsíce

Každý pátek: osm vyučovacích hodin, jedenkrát  týdně nebo víkendová výuka (sobota + neděle) – 16 vyučovacích  hodin, jedenkrát  za 14 dnů.

REKVALIFIKAČNÍ KURZ ÚSPĚŠNÉHO FINANČNÍHO PORADCE

Účastník rekvalifikace se naučí provádět kvalifikované poradenství a vést obchodní jednání.

Termíny budou upřesněny.

Forma prezenční

Rozsah kurzu: 4 měsíce

Každý pátek: osm vyučovacích hodin, jedenkrát  týdně nebo víkendová výuka (sobota + neděle) – 16 vyučovacích  hodin, jedenkrát  za 14 dnů.

Rekvalifikační programy obsahují nejnovější poznatky v daných oblastech a splňují nejnáročnější požadavky na kvalitní vzdělávání v evropském měřítku. Všechny rekvalifikační kurzy mají platnou akreditaci MŠMT ČR.

Důležitým prvkem vzdělávacích programů je praktická využitelnost získaných vědomostí, účastníkovi skutečné potřeby a osobnostní rozvoj a růst. Tímto pomáháme na cestě k jeho spokojenému a naplněnému profesnímu i osobnímu životu.  Cílem je odborně vzdělaný člověk, schopný praktické aplikace získaného a spokojený ve svém uplatnění.

Váš zájem o konkrétní rekvalifikační kurzy monitorujeme průběžně. V případě zájmu o absolvování rekvalifikačního programu nás informujte na adrese kurzy@elio.cz.

Začátek programů je v případě dostatečného zájmu vždy měsíc po uzavření přihlášek.

Pomáháme růst.