Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Podmínky účasti

PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ

Budete-li mít zájem o absolvování kurzů či programů z naší nabídky, kontaktujte nás na kurzy@elio.cz, vyplňte on-line závaznou přihlášku, nebo na adrese Vršovické nám. 2/111, Praha 10, 101 00. Následně obdržíte informace o podmínkách účasti na kurzu spolu se závaznou přihláškou, kterou nám vyplněnou zašlete zpět. Tuto přihlášku je možné vyplnit také on-line na tomto webu.

OBJEDNÁNÍ KURZU

Vámi vybraný kurz bude objednán:

  • zasláním celé částky nebo zálohy ve výši 500,- (v případě odborných programů, výcviku, rozvojových i manažerských kurzů)
  • zasláním celé částky nebo zálohy ve výši ¼ kurzovného (v případě rekvalifikačních programů)

na níže uvedený účet, odesláním vyplněné závazné přihlášky a dokladem o zaplacení nejpozději 14 dnů před konáním vybraného kurzu na kurzy@elio.cz.
Celou částku je třeba uhradit nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

Číslo účtu pro zaslání platby: 19 72 04 03 19 / 0800
Variabilní symbol:                    rodné číslo zájemce o kurz
Konstantní symbol:                 číslo kurzu (když není číslo, napište do poznámky název kurzu a vaše jméno)
Do poznámky:                           jméno účastníka

Přihlášení na kurz se v momentě odeslání přihlášky a dokladu o zaplacení stává závazným. Potvrzení o přijetí přihlášky a registraci na kurz bude obratem zasláno na Vámi uvedenou emailovou adresu.

SLEVY KURZŮ

Na kurz je možné uplatnit slevu za včasné přihlášení a uhrazení kurzu (tj. 1 měsíc před jeho zahájením) a taktéž při zaslání kopie potvrzení o prezenčním studiu na vysoké škole.

Elio, z. s. dále poskytuje po dohodě slevy pro sociálně potřebné, organizace, firmy a skupiny zaměstnanců.

STORNO PODMÍNKY

Z kurzu je možné se odhlásit zasláním e-mailu na adresu kurzy@elio.cz. Potvrzení o odhlášení Vám bude zasláno bez zbytečného odkladu.
Odhlášení z kurzu je možné nejpozději 10 dní před zahájením kurzu. V tomto případě bude zaplacená částka vrácena zpět v plné výši. V případě zrušení objednaného kurzu ve lhůtě kratší než 10 dnů před zahájením kurzu, propadá organizaci manipulační poplatek ve výši 500,-. V případě neuskutečnění kurzu či odmítnutí z důvodu omezené kapacity kurzu bude celá platba vrácena zpět.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Do ceny kurzu jsou zahrnuta skripta a drobné občerstvení.

V případě vícedenních kurzů je možné zajistit ubytování a stravování v místě konání za velmi výhodnou cenu. Více na kurzy@elio.cz.

Elio, o. s. si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání či úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. V případě změny termínu konání kurzu je možné zúčastnit se kurzu v náhradním termínu (za stejných cenových podmínek), vybrat si jiný kurz nebo zažádat o vrácení platby za kurz v plné výši zpět na účet, z něhož byla platba odeslána. Elio, o. s. se zavazuje, že veškeré změny budou ohlášeny přihlášeným zájemcům včas.

Pomáháme růst.