Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Děti a studenti

Sebezkušenostní skupina pro středoškoláky

Získejte zkušenost vlastního prožitku s cílem poznání svých silných a slabých stránek v oblastech mezilidské komunikace, řešení situací, aj.

Termín konání: není vypsán

Termín 1. setkání:

Letní dětský tábor - Létem s Eliem

Letní dětský tábor nabídne dětem podporu v rozvoji jejich osobnosti, posílení sociálních kompetencí a navázání nových vztahů o letních prázdninách.

Termín konání pobytových táborů:  11. – 19. července 2015 nebo  6. – 14. srpna 2015

Termín podání závazné přihlášky a uhrazení zálohy: květen 2015

Jak se dostat na psychologii

Praktický jednodenní workshop s praktickými radami Vám usnadní přijímací řízení ke studiu psychologie.

Termín konání worhshopu:   není vypsán

I. skupina
II. skupina

Elio se rozrůstá.

Elio, o. s. věnuje sice stále svou pozornost především vzdělávacím kurzům pro dospělé, preventivním, adaptačním programům na základních a středních školách pro žáky i studenty a poradenství, terapii, ale nyní se zájem přesouvá i na prázdninové aktivity a kroužky začínající od září 2013.

Připravili jsme pro děti i dospívající dětský letní tábor, na který se již můžete přihlásit či získat více informací.

Myslíme i na předškoláky, školáky a studenty v nových netradičních odpoledních zážitkových a vzdělávacích kroužcích.

Pomáháme růst.