Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Odborné kurzy

Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování

Intenzivní zážitkový kurz s důrazem na praktické nácviky, rozvoj lektorských dovedností a sebezkušenost.

12. běh (jaro 2017)

Termín 1. setkání:  21.4.2017

Termín 2. setkání: dle dohody

 

Krok za krokem - výcvik pro pedagogické pracovníky

Program si klade za cíl poskytnout pedagogickým pracovníkům komplexní teoretický přehled, potřebné teoretické znalosti a dovednosti a praktické dovednosti v oblasti pedagogicko - výchovného působení.

Kurzy v Praze:

Místo konání seminářů: Praha 10, Vršovické nám. 2/111 

Termíny konání – podzimní kurz:

  •    – Pozitivní třídní klima
  •    – Psychohygiena a relaxace pro pedagogické pracovníky
  •    – Profesionální pedagog – jak získat přirozenou autoritu

Termín podání přihlášky:  zatím není vypsán aktuální kurz

Pozitivní třídní klima

Program si klade za cíl poskytnout pedagogickým pracovníkům teoretický přehled, znalosti a praktické dovednosti v oblasti metod a forem práce zaměřených na zvyšování sociálních kompetencí žáků a podporu třídního klimatu.

1. seminář v rámci akreditovaného výcviku Krok  za  krokem.

Místo konání: Elio, o. s., Praha 10, Vršovické nám. 2/111

Termín konání: bude upřesněn

Termín podání přihlášky: 

 

Místo konání: Pardubice

Termín konání: zatím není vypsán

Termín podání přihlášky: 

 

Psychohygiena a relaxace pro pedagogické pracovníky

Program si klade za cíl poskytnout pedagogickým pracovníkům teoretický přehled, teoretické znalosti a dovednosti a především praktické dovednosti v oblasti metod a forem práce zaměřených na předcházení stresu a syndromu vyhoření v běžném pedagogicko - vzdělávacím procesu.

2. seminář v rámci akreditovaného výcviku Krok  za  krokem.

Místo konání: Elio, o. s., Praha 10, Vršovické nám. 2/111

Termín konání: bude upřesněn

Termín podání přihlášky: 

 

Místo konání: Pardubice

Termín konání: není vypsán

Termín podání přihlášky: 

Profesionální pedagog - jak získat přirozenou autoritu

Program si klade za cíl poskytnout pedagogickým pracovníkům teoretický přehled, potřebné teoretické znalosti a dovednosti a praktické dovednosti v oblasti metod a forem práce zaměřených na zvyšování vlastních profesních kompetencí. Účastníci kurzu získají informace o pedagogických a psychologických aspektech a nejnovějších trendech v této oblasti a zároveň základní dovednosti a návyky.

3. seminář v rámci akreditovaného výcviku Krok  za  krokem.

Místo konání: Elio, o. s., Praha 10, Vršovické nám. 2/111

Termín konání: bude upřesněn

Termín podání přihlášky: 

 

Místo konání: Pardubice

Termín konání: není vypsán

Termín podání přihlášky: 

 

Být úspěšný

Nový kurz rozvoje osobnosti a odborných dovedností. Interaktivní seminář, praktické nácviky z každého bloku (Být úspěšný, Emoce a řešení konfliktů, Poznej sám sebe, Týmové role, Stres a relaxace), vlastní rozvoj lektorských dovedností, sebepoznání a seberozvoj

Termín kurzu:

březen 2016 nebo dle individuální domluvy

 

Odborné kurzy jsou akreditovány MŠMT ČR.

Místa konání kurzů: Praha, Hluboká nad Vltavou, České Budějovice, nově i Brno a Olomouc

* Pro zvýšení intenzity prožitku z kurzu nabízíme po domluvě možnost ubytování v místě konání kurzu.

* SLEVY pro studenty

Pomáháme růst.