Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Rozvojové kurzy

Víkend meditace

Přijďte se zklidnit, pročistit si hlavu a zažít krásu ticha, zpěvů a meditace...

Asertivita každého dne

Praktické asertivní způsoby komunikace, které vedou k efektivnímu řešení komunikačních problémů a kolizí. Naučíte se, jak řešit manipulativní, pasivně agresivní či pasivní chování druhých, jak se obrnit proti citovému vydírání a dbát na svá práva.

Jak na emoce a konflikty

Emoce jsou s konflikty spojené a je dobré umět je při vypjatých situacích řídit. Ukážeme si možnosti, jak zvýšit nebo snížit emocionalitu našeho projevu dle potřeby a jak efektivně řešit konfliktní situace.

Víkend sebepoznání a dosahování cílů

Kurz nás provede všemi hlavními oblastmi života, které můžeme rozvíjet a tím dosahovat našich osobních i pracovních cílů.

Umění (sebe)motivace

Jak začít dělat "nepříjemné" věci s chutí, přestat prokrastinovat, být neustále motivován k činnostem, které chci/mám vykonat?

Řízení času, tedy také stresu

čas a stres jsou propojeny. Chcete mít dostatek času na vše, co si přejete? Stresuje Vás, že nestíháte a nemáte na nic čas? Jste ve stresu a neumíte ho odbourávat? Odbouráváte stres neadekvátně (alkohol, léky, spánek, přejídání), trpíte nespavostí, poruchami pozornosti a paměti? Tento kurz Vám pomůže situaci změnit.

Partnerské a rodinné otazníky

Praktický seminář věnující se vztahovým a rodinným problémům. Vstupné dobrovolné.

Sebemotivace, seberegulace a dosahování cílů

Je pro Vás těžké se motivovat do činnosti? Trpíte prokrastinací? Termín 25.11.2015, vstupné dobrovolné

Výchovné otázky, školství a vzdělávání

Zajímá Vás, jak vychovávat a vzdělávat své děti? Termín 30.11.2015, vstupné dobrovolné

Vztahy hravě i vážně

Pokud vztah nemáte a hledáte, máte a nefunguje, případně nevíte, zda ho ukončit, přijďte na náš kurz a my Vám s tím rádi pomůžeme. Tento kurz je vhodný pro pochopení jakýchkoli vztahových nejasností a nezdarů, nejen partnerských.

Umění vyjednávat a argumentovat

Jak obstát při vyjednávání a argumentaci v těžké situaci (s nadřízeným, s jedinci, co manipulují apod.)? Jak volit správné argumenty ve správnou dobu? Proč mne vždycky napadají ty nejlepší argumenty až po schůzce? Pokud rádi získáte praktické zkušenosti a rady v této oblasti, rádi Vás uvítáme na našem kurzu.

Úspěch, bohatství a štěstí

Pro všechny, kteří chtějí najít své místo na slunci, být úspěšní ve své práci i v osobním životě a mít všeho dostatek.

Naše kurzy jsou postaveny tak, že během jednoho dne dostanete jasné a konkrétní návody, jak vylepšit Vámi vybranou oblast. Jsou prakticky zaměřené a časově efektivní. Probíhají v malých skupinkách pro zachování intenzity a hloubky práce.

Rozvojové kurzy koncipujeme na základě nejnovějších poznatků a reálných potřeb účastníků našich kurzů. Naším cílem je osobnostní a profesní růst účastníků kurzů, předání intelektuálních znalostí a zejména praktických dovedností. Velký důraz klademe na sebeskušenost, praktické nácviky, opravdové pochopení a zažití informací.

Obsahem kurzů jsou jednotlivé oblasti seberozvoje (vztah sám k sobě, vztah k současné rodině/partnerství, vztah k původní rodině, vztah k profesní oblasti, oblast volného času a přátelských vztahů), komunikace, softskills dovednosti aj.

Jsme institucí akreditovanou MŠMT ČR k provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Forma konání kurzů

  1. víkendové kurzy  (nabídka intenzivního kurzu a silného prožitku)
  2. jednodenní v Praze  (nabídka seminářů pro ty, kteří se nemohou vzdělávat o víkendu)

Místo konání kurzů: Praha

Pro zvýšení intenzity prožitku z kurzu nabízíme po domluvě možnost ubytování v místě konání kurzu.

SLEVY pro studenty a v případě objednání a uhrazení kurzu nejméně měsíc před jeho začátkem.

Zajímají Vás další informace ohledně naší nabídky?
Vaše dotazy rádi zodpovíme na kurzy@elio.cz nebo telefonním čísle 775 545 003.

Pomáháme růst.