Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Výcvik poradenských a terapeutických dovedností „Life Dynamic“

Otevíráme nové skupiny Výcviku poradenských a terapeutických dovedností Life Dynamic.
První setkání nové výcvikové skupiny:

PRAHA: 7. – 9. 9. 2018

SLOVENSKO – Nitra nebo Soporňa: 22. – 23. 11. 2018

BRNO: pravděp. na jaře 2019

Zájemci posílejte své přihlášky, životopisy a motivační dopisy na e-mail:  kurzy@elio.cz

 

Bližší informace k výcviku najdete  zde

Koncept „Life Dynamic“

je živý integrativní koncept vycházející z tradičních psychoterapeutických směrů, stojící na jasných teoretických podkladech a zkušenostech z každodenní praxe. Je vhodný zejména pro oblast rozvoje osobnosti, jednotlivců i týmů.

Je vhodný pro každého, kdo chce více porozumět své osobnosti, změnit svůj život k lepšímu a naučit se pracovat s lidmi (jako spolupracovník, lektor, psycholog, pedagog, poradce či manažer).

 

Program má tři základní varianty:

První:    1. a 2. ročník – je koncipován jako sebezkušenostní kurz. Nabízí inspirující cestu k sebepoznání ve všech důležitých oblastech našeho života (vztah sám k sobě, vztah k původní rodině, partnerské vztahy, přátelství, volný čas a pracovní naplnění). Nabízí konkrétní nástroje k případným změnám směřujícím ke zvýšení vlastní spokojenosti, naplněnosti ve všech uvedených oblastech.

Pokud máte zájem jenom o sebezkušenost a nehodláte dále pracovat poradensky či terapeuticky, nabízíme možnost absolvovat právě tyto první dva roky výcviku.

Druhá:    3. a 4. ročník – může být pokračováním prvních dvou let. Nabídne další konkrétní nástroje, způsoby, metody jak vést naše klienty v rámci poradenského či terapeutického procesu na cestě k zvýšení jejich spokojenosti, naplněnosti a odpovědnosti za svůj život ve všech zmiňovaných oblastech.

Třetí:      5.a 6. ročník – je nástavbovou části programu. Přináší další prohloubení, nácviky a nástroje pro vedení poradenského či terapeutického procesu. V těchto dvou letech Vám svoje zkušenosti předají kromě stálých lektorů i další hosté (inspirativní odborníci, psychologové, terapeuti)

 

Rozhodnout se o pokračování je možné i v průběhu výcviku.

 

Výcvik klade velký důraz na kvalitní lektory, osobní přístup a kvalitní zpětnou vazbu frekventantům.

Naší prioritou je udržet co nejnižší možnou cenu výcviku (výcvik neděláme pro zisk, ale snažíme se i prostřednictvím tohoto kurzu naplňovat  cíle Elio, z.s.)

Absolvovat výcvik umožňujeme i „nepsychologům“ a „nezdravotnickým“ pracovníkům. Ze zkušeností víme, že oblasti poradenství a terapie se věnují lidé i bez dostatečného odborného vzdělání. Naší snahou je poskytnout možnosti profesního růstu a zázemí pro další vzdělávání všem, kdo o něj mají zájem.  I tato skutečnost přispívá k živosti a pestrosti výcvikových skupin.

 

Koncept Life Dynamic aktivně prezentujeme odborné i laické veřejnosti, diskutujeme, zlepšujeme, připravujeme další akreditace, rosteme…

Pokud máte jakékoli připomínky, náměty, dotazy, rádi odpovíme.

Pomáháme růst.