Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Projekty EU

Tyto projekty byly realizovány za pomoci spolufinancování z ESF a státního rozpočtu ČR:

V blízké budoucnosti plánujeme realizaci dalších projektů ve Středočeském a Jihočeském kraji zaměřených na intervenční programy pro třídy a školení pro pedagogické pracovníky v oblasti práce s třídním kolektivem a dětmi se SVP a jiným sociokulturním znevýhodněním.

Pomáháme růst.