Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

„Pojďme na to od kořenů“

V rámci projektu spolufinancovaného MČ Praha 10 nabízíme možnost využít pro Vaše třídy programy všeobecné primární prevence (setkání ve třídě v rozsahu 12 VH a výjezd v rozsahu 2,5 dne).

Projekt je hrazen z dotace MČ Praha 10.

Projekt je určen pro 1. nebo 2. stupeň ZŠ, SŠ, SOU

Nový projekt, který vznikl na základě dlouhodobé spolupráce v rámci komunitního plánování sociálních služeb s městskou částí Praha 10orientačních průzkumů a potřeb cílových skupin.

Hlavní aktivity projektu navazují na poptávku našich klientů, kterou monitorujeme i v naší každodenní praxi.

Cíle projektu

– jsou naplňované prostřednictvím následujících základních klíčových aktivit:

  1. program všeobecné prevence rizikového chování
  2. výjezd mimo prostory školy v rozsahu 2,5 dne
  3. poradenství a konzultace pro rodiče

1.  Programy všeobecné prevence

Rozsah: 4 setkání v rozsahu 3 VH

Obsah: konkrétní cíle jednotlivých setkání budou připraveny a realizovány třídě na míru. Pro volbu konkrétní struktury programů může škola využít nabídku jednotlivých oblastí programů : http://elio.cz/sluzby-skolam/preventivni-programy/

Místo realizace: škola, případně po domluvě prostory Elio, o.s.

2.  Výjezd

Rozsah: 2,5 dne

Obsah: navazuje, předchází nebo doplňuje setkání ve třídách. Může být vhodně využit jako adaptační program a pomoct nastolit pozitivní třídní klima na začátku školního roku.

Místo realizace: dle výběru školy nebo výběr provedeme společně.

3. Poradenství a konzultace pro rodiče

Služba určena rodičům žáků a studentů, kteří mají potřebu konzultovat výchovní problémy s odborníkem. První konzultace je zdarma. Cena dalších konzultací se odvíjí od standartníh cenníku Elio, z.s..

 

Projekt je určen prioritně pro školy MČ Prahy 10. Školy z dalších městských částí se můžou zapojit pokud kapacitu projektu nenaplní školy MČ Prahy 10.

Financování projektu:

V rámci projektu jsou financovány: příprava, realizace, vyhodnocení projektu (vč. závěrečné zprávy o realizaci projektu určené škole). Škola hradí pouze ubytování, stravu a dopravu na místo výjezdu.

Pomáháme růst.