Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Elio pro Příbram

Příbram

Zdravé město Příbram – rozvoj osobnostních, sociálních a vzdělávacích kompetencí u rodičů a učitelů příbramských škol

 

Pro rok 2017 jsme zacílili na další město – Příbram. Za finanční podpory města Příbrami můžeme realizovat setkání rodičů a pedagogů v coworkingovém centru Cowárna, které je příjemným a motivujícím místem ke konání kurzů, seminářů a přednášek.
Projekt jsme se rozhodli realizovat na základě zkušeností a kontaktu se školami a rodiči v rámci naší činnosti. Mění se výchovné metody a způsob práce s dětmi, přibývá různých psychologických a výchovných témat, se kterými si ne vždy vědí rady jak rodiče, tak učitelé.
Obě strany touží po větší spolupráci a podpoře při výchově a vzdělávání dětí všeho věku. Proto je náš projekt koncipován jako psychologická a metodická podpora obou skupin, které postupně projdou společnými setkáními na vybraná palčivá témata.

Na základě dotazníkového šetření na školách se vygenerovala tři témata, na která jsou připravená jednotlivá setkání. O jejich průběhu budeme informovat.

Věříme, že se nám podaří naplnit vizi projektu Elio pro Příbram, propojit cílové skupiny pedagogů a rodičů tak, abychom jim umožnili sdílet své zkušenosti a konkrétními kroky jim pomohli v jejich práci s dětmi z příbramských škol.

Odkazy:

Příbram

Cowárna

 

Pomáháme růst.