Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Nový běh výcviku Life Dynamic v Praze 7. – 9. 9. 2018!

Nový běh výcviku poradenských a terapeutických dovedností „Life Dynamic“ v Praze.

Je vhodný pro každého, kdo chce více porozumět své osobnosti, změnit svůj život k lepšímu a naučit se pracovat s lidmi (jako spolupracovník, lektor, psycholog, pedagog, poradce či manažer).

1. a 2. ročník – je koncipován jako sebezkušenostní kurz. Nabízí inspirující cestu k sebepoznání ve všech důležitých oblastech našeho života (vztah sám k sobě, vztah k původní rodině, partnerské vztahy, přátelství, volný čas a pracovní naplnění). Nabízí konkrétní nástroje k případným změnám směřujícím ke zvýšení vlastní spokojenosti, naplněnosti ve všech uvedených oblastech.

Rozhodnout se o pokračování je možné i v průběhu výcviku.

Více informacích najdete na:
http://elio.cz/kurzy-a-vzdelavani/interaktivni-seminare/
nebo pište na: info@elio.cz

Pomáháme růst.